Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III (35.697)

- E200028

Gezamenlijke mededeling: EU-genderactieplan (GAP) III

De commissie verzoekt de griffie een conceptbrief aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op te stellen met het verzoek om een nadere specificatie op het in de brief toegezegde onderzoek. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk