Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200010 - Commissiemededeling: EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen

-
E200010 - Mededeling EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

Brief Europese Commissie van 21 april 2021 (35710, B)

De commissie besluit op 18 mei 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer