Korte aantekeningen vergadering Commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 11 mei 2021
1.
COM(2021)202, 205 en 206

Commissiemededeling en twee Europese ontwerpverordeningen betreffende acties met betrekking tot kunstmatige intelligentie

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden, in afwachting van het BNC-fiche.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren