Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 mei 2021
1. E210010 - EU-strategie over de rechten van kinderen, COM(2021)142

Commissiemededeling: EU-strategie voor de rechten van het kind

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de leden van de fracties van PVV (Van Kesteren) en ChristenUnie (Verkerk). Inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie wordt geleverd door de leden van de SP-fractie (Gerkens; waarbij de leden van de GroenLinks-fractie zich aansluiten).

2. E210002 - Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport inzake rondetafelgesprekken leveringszekerheid; EU-voorstel: Een farmaceutische strategie voor Europa

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de leden van de PVV-fractie (Van Kesteren).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer