Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210002 - Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

- E210002 - Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport inzake rondetafelgesprekken leveringszekerheid; EU-voorstel: Een farmaceutische strategie voor Europa

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de leden van de PVV-fractie (Van Kesteren).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer