Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 1 juni 2021
1.
Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie, Afghanistan

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie inzake aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie, Afghanistan; Nederlandse deelname aan vredesmissies

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en SP (Van Apeldoorn). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2.
E210006

Commissiemededeling: Evaluatie van het handelsbeleid

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen), GroenLinks (Karimi), PvdA (Koole), ChristenUnie (Huizinga-Heringa) en Partij voor de Dieren (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
Uitnodiging digitale IPC inzake EU-Afrika strategie

Er hebben zich tijdens de commissievergadering nog geen leden aangemeld voor de digitale interparlementaire conferentie.

4.
Mededelingen en informatie

Het lid Karimi (GroenLinks) verzoekt het verslag van de buitengewone Europese Raad van 24 en 25 mei 2021 d.d. 28 mei 2021 (21501-20, BV) te betrekken bij de inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de Europese Mededeling over de stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije JOIN(2021)8. Deze inbreng zal worden geagendeerd zodra de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 24-25 juni 2021 beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk