Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 1 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210006 - Commissiemededeling: Evaluatie van het handelsbeleid

-
E210006

Commissiemededeling: Evaluatie van het handelsbeleid

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen), GroenLinks (Karimi), PvdA (Koole), ChristenUnie (Huizinga-Heringa) en Partij voor de Dieren (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk