Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 juni 2021
1.
COM(2020)825

Voorstel voor een verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

2.
COM(2021)171

Mededeling van de Commissie: EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel

De commissies besluiten het voorstel COM(2021)171 in behandeling te nemen en om op 22 juni 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

3.
Geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 juni 2021

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 7-8 juni 2021; JBZ-Raad

De commissies nemen de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 7-8 juni 2021 (32317, MD) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra