Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210013 - Voorstel voor een verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten

-
COM(2020)825

Voorstel voor een verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

-
Geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 juni 2021

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 7-8 juni 2021; JBZ-Raad

De commissies nemen de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 7-8 juni 2021 (32317, MD) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra