Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 juni 2021
1.
Verslag JBZ-Raad van 11-12 maart 2021

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over het verslag van de JBZ-raad van 11-12 maart 2021 inzake de Schengenevaluatie van Kroatië; JBZ-Raad

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 2 juni 2021 (32317, ME) voor kennisgeving aan te nemen.

2.
COM(2021)277

Mededeling van de Europese Commissie over een strategie voor een volledig functionerend en veerkrachtig Schengengebied

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden, in afwachting van het BNC-fiche.

3.
COM(2021)278

Voorstel voor een verordening betreffende de instelling en werking van een evaluatie- en toezichtmechanisme om de toepassing van het Schengenacquis te verifiëren

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden, in afwachting van het BNC-fiche.

4.
COM(2021)120

Mededeling van de Europese commissie over een nieuwe strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te bespreken op 15 juni 2021.

5.
Uitnodiging videoconferentie inzake Migratie en Asiel

Het lid Keunen (VVD) geeft aan deel te willen nemen aan de interparlementaire conferentie inzake Migratie en Asiel.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra