Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 15 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02)

-
E210004

Gezamenlijke Mededeling: Naar een brede strategie met Afrika

Op verzoek van het lid Karimi (GroenLinks) besluit de commissie dit agendapunt aan te houden tot 29 juni 2021.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk