Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 15 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02)

-
21.501-02, CZ

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 22 juni 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 22 juni 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman