Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02)

-
E210004

Gezamenlijke Mededeling: Naar een brede strategie met Afrika

De commissie besluit de beantwoording van de minister van Buitenlandse Zaken voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de EU-Afrika strategie te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de toekomstige minister met deze portefeuille in het nieuwe kabinet.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk