Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200022 - Voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van crisis- en overmachtsituaties op het gebied van migratie en asiel

-
Verslag JBZ-Raad 7-8 juni 2021

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag JBZ-raad van 7-8 juni 2021; JBZ-Raad

De commissies nemen het verslag van de formele JBZ-Raad van 7-8 juni 2021 (32317, MF) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra