Korte aantekeningen vergadering Commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210019 - Bevordering van een Europese benadering van artificiële intelligentie

-
COM(2021)202, 205 en 206

Commissiemededeling en twee Europese ontwerpverordeningen betreffende acties met betrekking tot kunstmatige intelligentie

De commissies besluiten dat de commissie J&V de mededeling (COM(2021)205) en de twee ontwerpverordeningen (COM(2021)202 en COM(2021)206) van de Europese Commissie in behandeling neemt. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd op 14 september 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren