Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 29 juni 2021
1.
EU-mededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030

Verslag schriftelijk overleg (35837, A)

De commissies nemen de brief van 21 juni 2021 in reactie op de vragen van 20 mei 2021 (verslag schriftelijk overleg; 35837, A) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer