Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02)

-
21.501-02 EK, DB

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 20 april 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de brief van 15 juni 2021 inzake de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 20 april 2021 (21.501-02 EK, DB).

-
21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad en Eurotop van 24 en 25 juni 2021; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 24 en 25 juni 2021; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 22 juni 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de verslagen van de Raad Algemene Zaken van 22 juni 2021 en van de Europese Raad van 24-25 juni 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman