Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210008 - Gezamenlijke Mededeling: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

-
21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad en Eurotop van 24 en 25 juni 2021; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 24 en 25 juni 2021; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 22 juni 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de verslagen van de Raad Algemene Zaken van 22 juni 2021 en van de Europese Raad van 24-25 juni 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman