Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 6 juli 2021
1.
34309 en 35501

Novelle maatregelen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen; Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

De commissie stemt in met de conceptbrief aan de staatssecretaris van J&V over de consequenties van het al geruime tijd stilliggen van de behandeling van de wetsvoorstellen Terugkeer en vreemdelingenbewaring (34309) en Maatregelen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen (35501).

2.
COM(2021)120

Mededeling van de Europese commissie over een nieuwe strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van J&V en de Europese Commissie wordt heden geleverd door de fracties van de VVD (Keunen), GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Karimi/Vos), D66 (Stienen), fractie-Nanninga (Nanninga) en de ChristenUnie (Talsma). De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
E180035

Brief van de staatssecretaris van J&V over het compromisvoorstel betreffende het voorstel voor een Verordening inzake het EU-asielagentschap

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 30 juni 2021 (35048, B) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra