Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200023 - Gewijzigd voorstel voor een Verordening betreffende de instelling van “Eurodac” voor de vergelijking van biometrische gegevens ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Verordening betreffende asiel- en migratiebeheer en van de Hervestigingsverordening

-
Informele JBZ-Raad van 15-16 juli 2021

De commissies nemen de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 15-16 juli 2021 (32317, MG) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra