Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02)

-
E210004

Gezamenlijke Mededeling: Naar een brede strategie met Afrika

De commissie besluit de beantwoording van de Europese Commissie d.d. 2 juli 2021 (35751, D) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk