Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200022 - Voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van crisis- en overmachtsituaties op het gebied van migratie en asiel

-
E200018

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de deskundigenbijeenkomsten van 2 en 23 maart 2021 en het verslag van een schriftelijk overleg van 25 maart 2021 inzake het Europees migratie- en asielpact; EU-voorstellen: EU-migratiepact 2020 COM (2020) 609, 610, 611, 612, 613 en 614

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van J&V van 8 juli 2021 (35612, F) en besluit het agendapunt op 28 september 2021 opnieuw te agenderen voor bespreking.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra