Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210006 - Commissiemededeling: Evaluatie van het handelsbeleid

-
E210006

Commissiemededeling: Evaluatie van het handelsbeleid

De commissie besluit, op verzoek van de fractie van GroenLinks, inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 28 september 2021.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk