Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210008 - Gezamenlijke Mededeling: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

-
E210008

Gezamenlijke Mededeling: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

De commissies besluiten inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 28 september 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk