Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 september 2021
1.
E210013

Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende de voorstellen voor een Verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (COM(2020)825) en voor een Verordening over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector (COM2020)842)

De commissies nemen de brief van de Europese Commissie van 10 augustus 2021 (35860, B) voor kennisgeving aan.

2.
COM(2021)171

Mededeling van de Commissie: EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel

De commissies verzoeken de staf om de bijeenkomst met prof. dr. C. Rijken, hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan de Tilburg Law School en lid van de Group on Experts on Action against Trafflicking in Human Beings (GRETA) te organiseren op dinsdag 28 september 2021 in de namiddag. Desgewenst kunnen de fracties enkele relevante gespreksthema's formuleren. Deze thema’s dienen uiterlijk op vrijdag 17 september, 15.00 uur, te worden doorgegeven aan de commissiegriffier.

3.
32.317 EK, MH

Brief van de minister van J&V, de minister voor rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag informele JBZ-Raad 15-16 juli 2021; JBZ-Raad

De commissies nemen kennis van het verslag van de informele JBZ-Raad van 15-16 juli 2021 (32317, MH). De commissies besluiten op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden en dit verslag te betrekken bij de bespreking van de brief van de staatssecretaris van J&V van 8 juli 2021 (35612, F) over het Europees migratie- en asielpact op 28 september 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren