Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200022 - Voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van crisis- en overmachtsituaties op het gebied van migratie en asiel

-
32.317 EK, MH

Brief van de minister van J&V, de minister voor rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag informele JBZ-Raad 15-16 juli 2021; JBZ-Raad

De commissies nemen kennis van het verslag van de informele JBZ-Raad van 15-16 juli 2021 (32317, MH). De commissies besluiten op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden en dit verslag te betrekken bij de bespreking van de brief van de staatssecretaris van J&V van 8 juli 2021 (35612, F) over het Europees migratie- en asielpact op 28 september 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren