Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 28 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210028 - Commissiemededeling: Strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie

-
Europees pakket maatregelen inzake duurzame financiering

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten.
Voorts besluit zij ten aanzien van dit pakket maatregelen de Europese Commissie te verzoeken eind dit jaar een actualisatie van deze voorstellen te mogen ontvangen. Dit verzoek aan de Europese Commissie zal worden gecombineerd met het verzoek van gelijke strekking aangaande de voorstellen van het 'Fit for 55'-pakket, waartoe de commissies EZK/LNV en IWO heden hebben besloten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer