Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 5 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02)

-
21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda informele Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 5 en 6 oktober 2021; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 21 september 2021; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 september 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de informele Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 5 en 6 oktober 2021 en het verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 september 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman