Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 5 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200022 - Voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van crisis- en overmachtsituaties op het gebied van migratie en asiel

-
32317, MK

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake de geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 oktober

De commissies besluiten de brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V van 28 september 2021 (32317, MK) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren