Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toekomst financiële sector (32.013)

- 32013, K

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over bankenresolutie en de toekomst van de financiële sector; Toekomst financiële sector

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 26 oktober 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren