Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210022 - Voorstel voor een richtlijn en voor een verordening betreffende de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme

- COM(2021) 420 / 421 / 422 / 423 en 429

Nieuwe Europese voorstellen antiwitwassen

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten en dit agendapunt op 26 oktober 2021 opnieuw te agenderen. Tevens besluit zij om op 2 november 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en met de Europese Commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren