Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21.501-31 EK, AN

Brief van de minister van SZW over de geannoteerde agenda Raad WSBVC van 15 oktober 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit de geannoteerde agenda Raad WSBVC van 15 oktober 2021 (21501-31, AN) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl