Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 26 oktober 2021
1.
Conferentie over de Toekomst van Europa, plenaire vergadering (23 oktober 2021)

De delegatieleden Oomen-Ruijten (CDA) en Van Apeldoorn (SP) doen mondeling verslag van de Conferentie over de Toekomst van Europa en de daaraan voorafgaande bijeenkomsten.

2.
Mededeling Europese Commissie inzake Uitbreidingspakket 2021

De commissie wenst de Mededeling inzake het Uitbreidingspakket te betrekken bij het Beleidsdebat over de Rechtsstaat, Democratie en Fundamentele Rechten in de EU (1 februari 2022). Voorts besluit zij om op 9 november 2021 gelegenheid te bieden voor schriftelijk overleg.

3.
21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de informele Europese Raad en de Westelijke Balkan Top van 5 en 6 oktober 2021; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad van 21 en 22 oktober 2021; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 oktober 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de RAZ van 19 oktober en Europese Raad van 21 en 22 oktober 2021 en van het verslag van de informele Europese Raad van 5 en 6 oktober 2021.

4.
ICM AFCO Toekomst van Europa, 9 november 2021

De leden Oomen-Ruijten (CDA) en Koole (PvdA) geven aan deel te willen nemen aan de ICM AFCO Toekomst van Europa, 9 november 2021.

5.
Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van de kabinetsappreciatie inzake het Strategisch Prognoseverslag 2021 besluit de commissie om de Mededeling in behandeling te nemen en in schriftelijk overleg te treden met de regering. De inbrengdatum is 9 november 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman