Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21.501-31 EK, AO

Brief van de staatssecretaris van SZW inzake verslag Raad WSBVC van 15 oktober 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit het verslag Raad WSBVC van 15 oktober 2021 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl