Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210028 - Commissiemededeling: Strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie

-
Europees pakket maatregelen inzake duurzame financiering

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Vendrik). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer