Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 23 november 2021
1.
E210026 - Mededeling Europese Commissie inzake Uitbreidingspakket 2021

De commissie besluit de kabinetsappreciatie van het Uitbreidingspakket 2021 te betrekken bij het themadebat over de Rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten in de EU, dat op 1 februari 2021 staat ingepland. De conceptbrief aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog met vragen van de Fractie-Nanninga wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.
Algemene Europese Beschouwingen 2022

Met het oog op doorgeleiding naar het College van Senioren bespreekt de commissie de datum voor de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) van 2022 en spreekt hierbij een voorkeur uit voor 14 juni 2022.

3.
Conferentie over de Toekomst van Europa

De commissie bespreekt de transparantie van het verloop en de bekendheid in Nederland van de Conferentie over de Toekomst van Europa en besluit hierover in schriftelijk overleg te treden met de regering. Daaraan voorafgaande wil zij vóór de eerstvolgende plenaire Conferentie in december Nederlandse deelnemers uit de burgerdelegatie uitnodigen voor een gesprek over het verloop van de Conferentie.
De commissie stemt daarnaast in met de registratie van de toezeggingen gedaan in het mondeling overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de uitvoering van de motie-Koole op 12 oktober jl.

4.
LXVI plenaire COSAC, 29-30 november 2021

De commissie stelt de ambtelijk voorbereide annotaties vast en verzoekt de delegatie om het Sloveense EU-Voorzitterschap te bevragen op hun inzet bij het asiel- en migratiepact.

5.
LIBE ICM over Rule of law en Brief Rechtsstaatinstrumentarium

De leden Koole (PvdA) en Beukering (Fractie-Nanninga) geven aan te willen deelnemen aan de LIBE ICM over de Rechtsstaat op 9 december 2021. De brief over het EU-Rechtsstaatinstrumentarium (35.295, Q) zal worden betrokken bij het themadebat over de Rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten in de EU.

6.
21.501-02 EK, DL

Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 23 november 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 23 november 2021.

7.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de aankondiging van een briefing door de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie over het Werkprogramma van de Europese Commissie 2022, die op 30 november 2021, 16:30-17:30 uur, zal plaatsvinden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman