Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21.501-31 EK, AP

Brief van de staatssecretaris van SZW over de geannoteerde agenda Raad WSBVC van 6 december 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit de geannoteerde agenda (21501-31, AP) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl