Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210022 - Voorstel voor een richtlijn en voor een verordening betreffende de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme

- 21.501-07

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Ecofin Begrotingsraad van 12 november 2021; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 november 2021; Brief van de minister van Financiën inzake aanvulling op de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 december 2021; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 december 2021; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 december 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brieven van de minister van Financiën inzake de Eurogroep en Ecofinraad (21501-07, DQ; 21501-07, DR; 21501-07, DS; 21501-07, DT en 21501-07, DU) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren