Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 25 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Voorstel voor een Besluit betreffende voorlopige noodmaatregelen ten gunste van Letland, Litouwen en Polen (COM(2021)752) (36.007)

- 32.317, MQ

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag JBZ-Raad 9-10 december 2021; JBZ-Raad

De commissies besluiten de brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V van 17 december 2021 (32317, MQ) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren