Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 februari 2022
1. 35505 / 29232, H

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën en de minister van I&W inzake de tweede periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM; Air France – KLM

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot een nog nader te bepalen moment.

2. 35704 / 35468, Q

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane inzake de stand van zaken hersteloperatie kinderopvangtoeslag; Wet hardheidsaanpassing Awir

De commissie besluit de brief van 31 januari 2022 voor kennisgeving aan te nemen. De commissie herhaalt het voornemen van 23 november 2021 om in 2022 met onder meer de Nationale Ombudsman te spreken over de voortgang van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag.

3. 31066, Z

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het Jaarplan 2022 van de Belastingdienst; Belastingdienst

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van de stappen die de Tweede Kamer zet naar aanleiding van de brief van 31 januari 2022.

4. 31066, AA

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst inzake de stand van de uitvoering Belastingdienst 2021; Belastingdienst

De commissie besluit de brief van 31 januari 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

5. E210022

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van VVD (Vos), GroenLinks (Karimi) en PvdA (Crone) gezamenlijk, ChristenUnie (Ester) en PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6. Raadpleging inzake het werkprogramma 2023+ van de Europese Rekenkamer

De commissie geeft geen suggesties mee voor het werkprogramma 2023+ van de Europese Rekenkamer.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk