Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21501-31, AR

Brief van de minister van SZW inzake geannoteerde agenda informele Raad WSB van 15 februari 2022; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit de geannoteerde agenda informele Raad WSB van 15 februari 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl