Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 8 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120047 - Voorstel voor richtlijn tot verbetering van de genderbalans in niet-uitvoerende bestuursfuncties van beursgenoteerde ondernemingen

- 35628, F

Brief van de minister van OCW inzake Nederlandse inzet EU-voorstel: Richtlijn verbeteren gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven (COM (2017 16433/12)); Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 februari 2022 (35628, F), op 22 maart 2022 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra