Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 maart 2022
1. 32317, MV

Brief van de minister en de staatssecretaris van J&V inzake verslag ingelaste JBZ-Raad van 27 februari 2022; JBZ-Raad

De commissies besluiten de brief van de minister en staatssecretaris van J&V van 28 februari 2022 (32317, MV) voor kennisgeving aan te nemen.

2. 32317, MW

Brief van de staatssecretaris van J&V inzake bespreking van Richtlijn Tijdelijke Bescherming en Asiel- en Migratiepact tijdens de JBZ-Raad van 3-4 maart 2022; JBZ-Raad

De commissies nemen kennis van de brief van de staatssecretaris van J&V van 8 maart 2022 (32317, MW) en besluiten dat deze desgewenst betrokken kan worden bij het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V op 29 maart 2022.

3. 34931 Interparlementaire controlegroep Europol (JPSG)

Mondelinge terugkoppeling van de tiende (digitale) bijeenkomst JPSG Europol 28 februari 2022

De commissies besluiten dit agendapunt op 29 maart 2022 opnieuw te agenderen.

4. Mededelingen en informatie

Vanuit de commissies hebben zich geen leden aangemeld voor een gesprek op 21 maart 2022 met de heer Victor Negrescu, lid van het Europees Parlement.
De commissievoorzitter inventariseert de volgende gespreksonderwerpen voor het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V op 29 maart 2022; het Europees migratie- en asielpact en het uitvoeringsbesluit tot vaststelling van het bestaan van een massale instroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van richtlijn 2001/55/EG en tot invoering van tijdelijke bescherming - COM(2022)91.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren