Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220006 - Voorstel voor een uitvoeringsbesluit tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan

- Mededelingen en informatie

Vanuit de commissies hebben zich geen leden aangemeld voor een gesprek op 21 maart 2022 met de heer Victor Negrescu, lid van het Europees Parlement.
De commissievoorzitter inventariseert de volgende gespreksonderwerpen voor het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V op 29 maart 2022; het Europees migratie- en asielpact en het uitvoeringsbesluit tot vaststelling van het bestaan van een massale instroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van richtlijn 2001/55/EG en tot invoering van tijdelijke bescherming - COM(2022)91.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren