Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 5 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van de ontvangst van de kabinetsreactie op de brief van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' en het position paper van de Commissie Meijers (EK 35.295 / 32.317, Y) geeft het lid Koole (PvdA) aan zijn aangehouden motie inzake het advies ACVZ buitengrenzen (35.295, T) vooralsnog niet in stemming te brengen. De commissie wenst dit onderwerp door te geleiden naar de commissie I&A/JBZ.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman