Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21.501-31 EK, AU

Brief van de minister van SZW inzake verslag Formele Raad WSB van 14 maart 2022; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie neemt het verslag van de WSB-Raad van 14 maart 2022 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl