Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 12 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35295/32317, Y

Brief van de staatssecretaris van J&V inzake kabinetsreactie ACVZ policy brief 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' en position paper Commissie Meijers; JBZ-Raad

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V van 30 maart 2022 (35295/32317, Y), op 10 mei 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren