Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 10 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35295/32317, Y

Brief van de staatssecretaris van J&V inzake kabinetsreactie ACVZ policy brief 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' en position paper Commissie Meijers; JBZ-Raad

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V van 30 maart 2022 (35295/32317, Y) wordt inbreng voor schriftelijk overleg geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk en D66 (Stienen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren