Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 10 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120047 - Voorstel voor richtlijn tot verbetering van de genderbalans in niet-uitvoerende bestuursfuncties van beursgenoteerde ondernemingen

- 35628, H

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW over gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven en evenredige man-vrouwverhouding in de (semi)publieke top; Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 april 2022 (35628, H) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra