Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 31 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02)

- Mededelingen en informatie

De commissie geeft aan geen ruimte te zien voor het kennismakingsgesprek met de minister van Buitenlandse Zaken op 7 juni 2022, wegens de Algemene Europese Beschouwingen die dan plaatsvinden De griffie zal met het secretariaat van de minister kijken naar een andere datum.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk